Ratkaisukeskeinen terapia ja työnohjaus

"Unelma on paras perusta tulevaisuuden luomiselle."


Ihmisen elämä on täynnä haasteita, joihin kukin vastaa sen hetkisin voimavaroin. Ratkaisukeskeinen terapia avaa reitin omiin voimava-roihin, synnyttäen asioihin uusia näkökulmia. Myönteiset kannus-tavat ja voimaannuttavat kokemukset ovat merkittävä osa ratkaisu-keskeistä työtapaa. Oman persoonan vahvistuessa, syntyy vähitellen mielikuva uudesta alusta. Oli tapahtunut miltei mitä tahansa, aina on uusi alku mahdollista, kohti unelmaa. Unelman saavuttamisessa on ratkaisukeskeisen terapeutin rooli kannustajana merkittävä osa prosessia.

Ratkaisukeskeinen terapia perustuu kognitiivisiin terapiamenetel-miin. Olet tervetullut vastaanotolleni yksin tai yhdessä, kaupungin kattojen ylle.